Få inddrevet gæld med hjælp fra inkasso firma

Man skal betale det, man skylder – sådan lyder et gammelt mundheld. Og det vil altid gælde så sandt som det er sagt. Ikke blot fordi det er moralsk forkasteligt ikke at betale for sine varer eller at låne penge uden at betale tilbage, men også fordi det kan være rigtig dyrt at være dårlig betaler.

Inkasso – når du ikke betaler hvad du skylder

Du kan for eksempel komme til at betale bøder og straf gebyrer samt ekstra høje renter (de såkaldte mora renter) hvis du kommer bagud med betaling af dine regninger. Dine kreditorer forventer at blive betalt til tide. Hvis dette ikke sker over en længere periode, har kreditoren mulighed for at overdrage din gæld til inddrivelse ved inkasso.

Et inkassofirma med autorisation til at drive inkasso service kan dernæst forestå denne inddrivelse – og så bliver det ekstra dyrt for dig. Ud over din gælde og diverse renter og gebyrer, skal inkassofirmaet jo også have løn for deres arbejde. Og gæt hvem der kommer til at betale den.

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler?

Hvis du som debitor undlader at betale dit skyldige beløb, kan inkassofirmaet sende kravet om betaling til Fogedretten, som behandler sager om tvangsgennemførelse af krav. Afhængig af beløbets størrelse vil Fogedretten afgøre, om kreditor eventuelt kan gøre udlæg i dine ejendele eller aktiver – for eksempel hus eller bil. Og der er der ingen, der ønsker at havne.

Kan en inkasso virksomhed få mine skyldnere til at betale?

I mange tilfælde er selve truslen om overdragelse af sagen til inkasso nok til at få de fleste kreditorer til at betale med det samme – af oven for nævnte årsager. Derfor er det en god idé at du som virksomhedsejer allierer dig med et kompetent og autoriseret inkassofirma. Find det online på https://collectia.dk/services/inkasso-2/